اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جوین

وقف ، گامى در گسترش عدالت

ارسال توسط اوقاف جوین در ژوئن - 9 - 2015 بدون دیدگاه

به گزارش خبرنگار افتخاری روابط عمومی اداره کل خراسان رضوی، دومین وقف شهرستان جوین در سال 94 توسط خیر نیک اندیش حاج احمد کلاته عربی ، به ثبت رسید.

بنابراین گزارش واقف نیک اندیش ؛آقای حاج احمد کلاته عربی ، چهار ساعت آب از موتور عمیق برقی برغنده واقع در روستای کلاته عرب را به ارزش 400 میلیون ریال به ثبت رساند.

نیت این وقف جهت تامین هزینه های بقعه متبرکه وجهت استفاده بقعه متبرکه سید قاسم (ع) روستای کلاته عرب می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

معادله زیر را تکمیل نمائید
*